top of page

Gongbad med yogaNidra

Yoga Nidra är en guidad meditationsteknik som utförs liggandes i savasana.

På sanskrit betyder Nidra sömn och Yoga Nidra kallas ofta den sömnlösa sömnen då vi tas in i ett tillstånd mellan vakenhet och sömn där kroppen går in i en djup form av avslappning.

Tillståndet kallas hypnogogiskt tillstånd eller alfatillstånd.

Detta kraftfulla tillstånd kan användas för många olika syften som inkluderar djupavslappning, frigörande av minnen som fastnat i vårt undermedvetna och medvetna, samt skapa ett ökat tillstånd av medveten närvaro.

Genom denna yogiska sömn vill vi försätta kroppen i ett tillstånd av sömn, medan sinnet behålls fokuserat och vaket, och genom att flytta fokus och medvetande runt i kroppen i en särskild ordning så skapas en cirkel av energi genom hjärnan.

Detta tillåter vårt sinne att vila och därigenom gå in i det fullständigt avslappnade tillståndet.

Även olika visualiseringstekniker används för att gå in i den yogiska sömnen.

IMG_3187_edited.jpg

Fördelar med Nidra

  • Många upplever nästan omedelbara fysiska fördelar såsom minskad stress och bättre sömn.

  • Ger dig en total djupavslappning som släpper mentala och fysiska spänningar.

  • Kan användas för att somna eller för att få återhämtning vid förlorad sömn. Effekten av 20-30 minuter Yoga Nidra kan jämföras med tre-fyra timmars sömn. (Dock ej som ersättning för nattlig sömn).

  • Ger ökad koncentration genom att vårt sinne blir avslappnad och därmed ökar vårt fokus.

  • Enkelt att utföra, även för den som har problem att hålla en sittande meditationsställning.

  • Kan minska fysisk smärta genom att hormoner kopplade till smärtlindring frigörs.

  • Ger både kropp och sinne återhämtning och balans.

  • Tillåter dig att gå på djupet av dig själv och bli mer trygg.

 

90997012_536386250349090_143777668795759

Gongbad

Gongen har sitt ursprung från Mesopotamien. Redan i bronsåldern används den i ritualer och ceremonier och har länge använts för att läka psykiska obalanser. 

Den vibrerar med 72 000 olika frekvenser, lika många som våra meridianer i kroppen och fungerar som en slags stämgaffel som sägs vibrera in på cellnivå och skapa balans och frigöra mentala, emotionella och fysiska blockeringar. Varje slag på gongen ger en mängd vibrationer som vi uppfattar som ljud men som vi också kan känna i kroppen. Ljudet stillar tankeverksamheten och sinnet har ingen möjlighet att överrösta ljudet av gongen. Här stillar sig då tankar och känslor.

Ditt sinnet blir lugnare.  

På så vis minskar stress i kroppen (kortisol, adrenalin, noradrenalin)

Kroppens självläkande system kan fungera mer normalt igen. 

bottom of page